Serveis socials bàsics per motius economics

Back

Percentatge de població atesa per Serveis Socials bàsics per motius econòmics.

Technical file card

Percentatge de població (per 1000 habitants) atesa per Serveis Socials bàsics per motius econòmics.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation