Serveis de bus de TMB

Back

Informació relacionada amb les línies i parades d'autobusos de l'empresa Transports Metropolitans de Barcelona, TMB

Technical file card

Servei que retorna la informació relacionada amb les línies i parades de bus de l'empresa pública metropolitana Transports Metropolitans de Barcelona. No inclou informació de la resta de línies d'autobús que presten altres companyies a l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
SOAP Service
 • Catalan

getLinies: Retorna el llistat de les línies de bus.

View
SOAP Service
 • Catalan

getBusLinesAndStops: Retorna totes les línies de bus, els recorreguts i les parades.

View
SOAP Service
 • Catalan

getAllStopTimes: Retorna tots els horaris de totes les parades de totes les línies.

View
SOAP Service
 • Catalan

getDirectionShape: Donada una línia i un recorregut, retorna els punts del recorregut.

View
SOAP Service
 • Catalan

getDirectionShapeAndStops: Donada una línia i un recorregut, retorna les parades del recorregut i els punts del recorregut entre cada una de les parades.

View
SOAP Service
 • Catalan

getHeadsigns: Donada una línia, retorna la descripció dels recorreguts d?aquesta línia.

View
SOAP Service
 • Catalan

getRoutesAndStops: Donada una línia, retorna els recorreguts i les parades.

View
SOAP Service
 • Catalan

getShapeAndStops: Donada una línia, retorna els recorreguts, les parades del recorregut i els punts del recorregut entre cada una de les parades.

View
SOAP Service
 • Catalan

getNearBusLinesUTM31: Donades unes coordenades en formato UTM31 i un radi, retorna totes les parades de bus (tant de TMB com d?altres operadors) compreses dins el radi.

View
SOAP Service
 • Catalan

getNearBusLinesWGS84: El mateix que getNearBusLinesUTM31 però amb coordenades WGS84.

View
SOAP Service
 • Catalan

getStopTimes: Donada una línia, retorna les parades de la línia i els horaris per a cada parada.

View
SOAP Service
 • Catalan

getStopTimesByStopCode: Donada una línia i una parada, retorna els horaris de la línia en aquesta parada

View
SOAP Service
 • Catalan

getStopTimesByStopCodeBankHoliday: Donada una línia i una parada, retorna els horaris de la línia dels dies "diumenge i festiu" en aquesta parada.

View
SOAP Service
 • Catalan

getStopTimesByStopCodeSaturday: Donada una línia i una parada, retorna els horaris de la línia dels dies "dissabte" en aquesta parada.

View
SOAP Service
 • Catalan

getStopTimesByStopCodeWorkingDay: Donada una línia i una parada, retorna els horaris de la línia dels dies "laborable" en aquesta parada.

View
SOAP Service
 • Catalan

getLinesNonTMBByCompany: Retorna una llista de línies que no són operades per TMB.

View