Sectors d'activitat econòmica creadors i destructors d'ocupació (CCAE-09)

Back

Ocupació laboral i activitat econòmica en el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Technical file card

Treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de la Mineria del Carbó i al Règim Especial de Treballadors Autònoms creadors i destructors d?ocupació per activitat econòmica (CCAE-09 a dos dígits), en l'àmbit territorial de l'AMB.

La creació o destrucció d?ocupació de cada any s?entén com la variació absoluta respecte l?any anterior entre els anys amb dades disponibles.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation