Satisfacció del servei d'autobús

Back

Índex de satisfacció dels usuaris.

Technical file card

Puntuació directe dels usuaris sobre el servei d'autobús, tant dels serveis de gestió indirecta com de gestió directa (operat per TB) de l'AMB.

 • Creation date:
  23.01.18
  Update frequency:
  Anual
  Data source:
  AMB/IERMB
  Geographic area:
  Metropolitan area
  Licence:
  --
Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Dades a partir de 2006 Download
JSON Service
Dades a partir de 2006 View

More infomation