Prestacions d'atur per tipus

Back

Població aturada amb prestació d'atur per tipus i sense cap tipus de prestació.

Technical file card

Percentatge de població aturada amb prestació d'atur per tipus i sense cap tipus de prestació, segons municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

El càlcul de població que no rep cap tipus de prestació per desocupació s'ha calculat a partir de la diferència entre la població que rep algun subsidi o prestació d'atur i el total de població en atur.

Possibilitat de consultar la sèrie històrica des de l'any 2009.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation