Pressupost anual AMB

Back

Informació sobre l'últim pressupost anual aprovat per l'AMB.

Technical file card

Desglossament del pressupost inicial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb informació detallada del pressupost per capítols, despesses per classificació econòmica i ingressos per classificació econòmica-orgànica.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
Download

More infomation