Politiques socials 2012-2015 (Assignacions municipals)

Back

Informació sobre les assignacions municipals del Pla metropolità de Polítiques socials 2012-2015.

Technical file card

Informació sobre les assignacions municipals del Pla metropolità de Polítiques socials 2012-2015.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
Download