Població de 75 anys i més que viu sola

Back

Percentatge de població de 75 anys i més que viu sola respecte el total de població.

Technical file card

Evolució del percentatge de població de 75 anys i més que viu sola respecte el total de població, segons municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation