PIB de l'AMB

Back

Producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) de l’AMB.

Technical file card

El PIB es calcula a partir de la producció total de béns i serveis, restant-ne els consums intermedis i afegint-hi els impostos nets que graven els productes.

Nota: Base 2010. Anys 2013, 2014, 2015 i 2016 dades provisionals.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation