Persones que han patit un conflicte de convivència al barri

Back

Percentatge de població que afirma haver patit un conflicte de convivència al seu barri

Technical file card

Percentatge de població, de 16 anys i més, que afirma haver patit un conflicte de convivència al seu barri, en un municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation