Percepció d'inseguretat al barri segons territori

Back

Població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 a 10.

Technical file card

Percentatge de població (de 16 anys i més) que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri, en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) segons àmbits territorials de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Creation date:
  19.02.18
  Update frequency:
  Anual
  Data source:
  IERMB/AMB
  Geographic area:
  Metropolitan area
  Licence:
  --
Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation