Informació de les incidències existents donat una parada, una línia o una data

Back

Transport públic

Technical file card

Servei web que ofereix informació sobre les incidències existents donat una parada, una línia o una data.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
SOAP Service
  • Catalan

Per obtenir accés a la informació que subministrem, és necessari omplir un formulari de sol·licitud amb les teves dades. 

View
GTFS Service --

Alteracions del servei en temps real en format GTFS (Google Transit Feed Specification)

View
RSS Service
  • Catalan

RSS/XML de incidències programades del servei bus

View