Índex de victimització

Back

Població que ha estat víctima d'algun fet considerat delictiu (intent o consumat).

Technical file card

Percentatge de població, de 16 anys i més, que ha estat víctima d'algun fet considerat delictiu (intent o consumat), en l'àmbit territorial de l'AMB. 

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation