Índex de victimització segons àmbit delictiu

Back

Població (en percentatge) que ha estat víctima d'algun fet segons àmbit delictiu.

Technical file card

Percentatge de població, de 16 anys i més, que ha estat víctima d'algun fet segons àmbit delictiu, en l'àmbit territorial de l'AMB.

 • Creation date:
  29.01.18
  Update frequency:
  Anual
  Data source:
  IERMB/Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB.
  Geographic area:
  Metropolitan area
  Licence:
  Autorització segons Llei 37/2007
Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Sèrie històrica des de 2004 Download
JSON Service
Sèrie històrica des de 2004 View

More infomation