Índex de denúncia segons àmbit delictiu

Back

Població que ha estat víctima d'algun fet considerat delictiu (intent o consumat) segons àmbit delictiu.

Technical file card

Percentatge de fets delictius en relació a la població que ha estat víctima d'algun fet considerat delictiu (intent o consumat) segons àmbit delictiu, en el conjunt de municipis que integren l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation