Índex català de qualitat de l'aire (ICQA)

Back

Informació sobre l'Índex català de qualitat de l'aire per àmbits territorials i anys.

Technical file card

Evolució del valor mitjà de l'Índex català de qualitat de l'aire (ICQA) classificada per àmbits territorials metropolitans i per anys.

Pot prendre valors entre -400 (pitjor qualitat) i 100 (millor qualitat).

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
  • Catalan
View

More infomation