Imatge Satèl·lit 2011

Back

Imatge Satèl·lit 2011

Technical file card

Imatge captada el març de 2011 pel satèl·lit de molt alta resolució GeoEye-1 en color i amb 0,5 m/píxel.
A partir de les imatges originals s'ha confeccionat un mosaic continu de cobertura metropolitana el qual ha estat ortorectificat per obtenir el producte final que se serveix.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format WMS View
HTML Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format HTML View
JSON Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format JSON View
KMZ Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format KMZ View
WMTS Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format WMTS View