Històric anual de l'estat d'execució del pressupost de despeses

Back

Dades sobre l'estat d'execució dels pressupostos de despeses de l'AMB, a 31 de desembre, des de l'any 2015.

Technical file card

Dades sobre l'estat d'execució dels pressupostos de despeses de l'AMB, a 31 de desembre, des de l'any 2015.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
Estat execució despeses a 31/12/2016 Download
CSV File card
  • Catalan
Estat execució despeses a 31/12/2016 Download
XLS File card
  • Catalan
Estat execució despeses a 31/12/2015 Download