Consum domèstic d'energia elèctrica per habitant

Back

Relació entre el consum d’energia elèctrica del sector domèstic (llars) vers la població total del municipi.

Technical file card

Relació entre el consum d’energia elèctrica del sector domèstic (llars) vers la població total del municipi, expressat en KWh/hab, per municipis de l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation