Autocontenció municipal per mode

Back

Nombre de desplaçaments amb origen i destinació al mateix municipi de residència, segons el mode de transport principal utilitzat.

Technical file card

Nombre de desplaçaments amb origen i destinació al mateix municipi de residència, segons el mode de transport principal utilitzat, en l'àmbit de l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation