Assignacions del PAMUS 2016-2019

Back

Informació de l'evolució de les assignacions econòmiques del Programa d'actuacions de millora urbana i social, PAMUS 2016-2019 de l'AMB.

Technical file card

Seguiment trimestral d'evolució dels imports econòmics assignats, per municipis i anys, amb indicació de les actuacions finançades, del Programa d'actuacions de millora urbana i social, PAMUS 2016-2019 de l'AMB

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan

PAMUS 2016-2019 a 31/12/2016

Download
XLS File card
  • Catalan

PAMUS 2016-2019 a 30/09/2016

Download
XLS File card
  • Catalan

PAMUS 2016-2019 a 30/06/2016

Download

More infomation