Assignacions del PAMUS 2012-2015

Back

Informació de les assignacions econòmiques del Programa d'actuacions de millora urbana i social, PAMUS 2012-2015 de l'AMB.

Technical file card

Seguiment anual, a 31 de desembre, dels imports econòmics assignats per municipis i anys, amb indicació de les actuacions finançades, del Programa d'actuacions de millora urbana i social, PAMUS 2012-2015 de l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
PAMUS 2012-2015 a 31/12/2016 Download
XLS File card
  • Catalan
PAMUS 2012-2015 a 31/12/2015 Download
XLS File card
  • Catalan
PAMUS 2012-2015 a 31/12/2014 Download

More infomation