Dades Espacials 42

Search for apps and digital tools
 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Aerial imagery
  2016 metropolitan coastal orthophoto

  Aquesta ortofoto està elaborada a partir del vol fotogramètric realitzat el juliol de 2016, i abasta les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte el Port de Barcelona)

 • Imatge de les electrolineres
  IDEAMB / Mobility
  Charging stations

  Information of the inventory of charging stations of the AMB.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ecology
  Inventory of Metropolitan Beaches

  AMB is responsible for the management, promotion and maintenance of all elements on the beaches

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ecology
  Inventory of the Metropolitan Parks Network

  Metropolitan Parks managed by the Metropolitan Area of Barcelona (AMB) with the inventory of elements in them

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial studies
  Land Use Map 1956

  Delimitació dels usos del sòl del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:50.000 a l'any 1956

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial studies
  Land Use Map 1977

  Delimitació dels usos del sòl del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:50.000 a l'any 1977

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial studies
  Land Use Map 1990

  Delimitació dels usos del sòl del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:50.000 a l'any 1990

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial studies
  Land Use Map 2000

  Delimitació dels usos del sòl del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:50.000 a l'any 2000

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial studies
  Land Use Map 2006

  Delimitació dels usos del sòl del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:50.000 a l'any 2006

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Economy
  Metropolitan investment catalogue

  Representació dinàmica les oportunitats potencials d'inversió disponibles a l'àrea metropolitana.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ecology
  Sewerage network

  Xarxa de sanejament en alta dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Economy
  Tourism

  Localització dels punts d'informació turística dels municipis metropolitans i dels principals espais turístics d'interès natural i patrimonial