Dades Espacials 42

Search for apps and digital tools
 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Cartographic basis
  Mapa Topogràfic Metropolità 1:1 000 (CT-1M)

  Cartografia topogràfica contínua 3D d'escala 1:1000, d'àmbit urbà i rútic que recobreix l'àrea metropolitana de Barcelona, elaborada per restitució fotogramètrica i treball de revisió de camp a partir de vols fotogramètrics digitals d'aproximadament 7,5 cm de resolució de píxel. Posteriorment i fins a l'actualitat, s'han realitzat diversos vols per tal de mantenir actualitzada la base topogràfica i per completar la seva cobertura territorial. Està inscrita a la secció OFICIAL del Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC) i per tant té el caràcter de cartografia oficial. En l'actualitat la sèrie consta de 1.890 fulls, corresponents a la subdivisió en 40x40 fulls del Mapa Topográfico Nacional 1:50000.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Sustainability
  Mapa energètic metropolità

  Cartografia d'alta resolució que mostra dades de consum elèctric de l'any 2017 a l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Economy
  Oferta immobiliària

  Oferta disponible de venda i lloguer d'oficines, locals, naus i solars industrials publicades a Internet pels diferents operadors immobiliaris (Idealista, Yaecontré i Habitaclia) i d'altres actors rellevants del sector (ZAL, Consorci de la Zona Franca i Incasòl)

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Aerial imagery
  Ortofoto Metropolitana 2020

  Ortofoto 2020 de l'àrea metropolitana de Barcelona

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Sustainability
  Plans Locals d'Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC)

  Municipis amb PLACC que inclouen diferents actuacions a assumir segons les seves característiques i riscos als que s'enfronten.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ecology
  Punts d'interès de la Xarxa de Parcs Metropolitans

  Punts d'interès de la xarxa de parcs metropolitans per categories

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ecology
  Punts d'interès de les Platges Metropolitanes

  Inventari dels punts d'interès ambiental, artístic, geològic, històric entre d'altres, de les platges metropolitans gestionades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial planning
  Qualificació urbanística del Refós de Planejament

  Qualificació de zones i sistemes determinats pel planejament vigent dels municipis que formen l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Sustainability
  Refugis climàtics

  Es mostren els espais que potencialment podrien funcionar com a refugis climàtics en el territori metropolità.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial planning
  Sectors del refós del planejament

  Delimitació dels sectors amb aprofitament urbanístic en sòl urbanitzable o sòl urbà que han estat delimitats pel planejament general o per les seves modificacions.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ecology
  Serveis de la Xarxa de Parcs Metropolitans

  Inventari dels serveis disponibles a la xarxa de parcs metropolitans gestionats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ecology
  Serveis de les Platges Metropolitanes

  Inventari dels serveis disponibles a les platges metropolitans gestionades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.