Sectors del refós del planejament

Imatge del servei digital
Category:
IDEAMB
Subcategory:
Territorial planning
Description:
Delimitació dels sectors amb aprofitament urbanístic en sòl urbanitzable o sòl urbà que han estat delimitats pel planejament general o per les seves modificacions.

Metadades del conjunt d'informació

View

Mapa

View
Especificacions

Nom servei: sectors_refos
Formats disponibles: OGC WMS, OGC WMTS, Esri REST
EPGS suportats OGC WMS: 3857, 25831, 32631, 4258, 4326
EPGS suportats OGC WMTS: 3857