Qualificació urbanística del Refós de Planejament

Imatge del servei digital
Category:
IDEAMB
Subcategory:
Territorial planning
Description:
Qualificació de zones i sistemes determinats pel planejament vigent dels municipis que formen l'àrea metropolitana de Barcelona.

Metadades del conjunt d'informació

View

Mapa

View
Especificacions

Nom servei: qualificacio_refos
Formats disponibles: OGC WMS, OGC WMTS, Esri REST
EPGS suportats OGC WMS: 3857, 25831, 32631, 4258, 4326
EPGS suportats OGC WMTS: 3857