Estacions de bicibox

Imatge de les estacions de bicibox
Category:
IDEAMB
Subcategory:
Mobility
Description:
Informació d'inventari del servei Bicibox

Metadades del conjunt d'informació

View
URL d'accés

OGC WMS: https://ide.amb.cat/servei/catalunya/estacions_bicibox/wms
ESRI REST: https://ide.amb.cat/geoserveis/rest/services/estacions_bicibox/MapServer

OGC WMS GetMap
ESRI REST ExportMap

Prova: $provaURL