Classificació del sòl del Refós de Planejament

Imatge del servei digital
Category:
IDEAMB
Subcategory:
Territorial planning
Description:
Classificació del sòl segons els conceptes definits al Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya en el capítol I del títol segon.

Metadades del conjunt d'informació

View

Mapa

View
Especificacions

Nom servei: classificacio_refos
Formats disponibles: OGC WMS, OGC WMTS, Esri REST
EPGS suportats OGC WMS: 3857, 25831, 32631, 4258, 4326
EPGS suportats OGC WMTS: 3857

Prova: $provaURL