Posar una llicència de taxi en excedència

Tornar

Els titulars d'una llicència de taxi poden sol·licitar la suspensió provisional de l'explotació de la llicència, per impossibilitat de treballar durant un temps.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Llicències
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Informació prèvia

Descripció

Motius pels quals es pot demanar:
Qualsevol que impedeixi la prestació normal del servei:

  • Una altra feina
  • Malaltia
  • Maternitat
  • Tenir cura de malalts
  • Accés a un càrrec de representació política o sindical
  • etc.
En cap cas s'admetrà un ús abusiu de la norma que contravingui la finalitat que la justifica.

Validesa
La suspensió es realitza per períodes màxims d'1 any, renovables prèvia petició de l'interessat, per nous períodes d'1 any fins a un màxim de quatre anys.
Si la causa és per accés a un càrrec de representació política o sindical, la situació de la suspensió s'estén durant tot el temps que la persona titular exerceix el càrrec que la justifica.


Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

L'excedència de llicència s'ha de fer presentant a l'Institut Metropolità del Taxi la sol·licitud, amb un document que justifiqui els motius pels quals es demana.

Acceptada la sol·licitud, l'interessat ha de:

  • Recollir l'autorització per donar de baixa el vehicle.
  • Presentar la baixa del vehicle a l'IMET.
  • Recollir l'autorització d'excedència.

Puja

Resposta de l'administració

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 dies.

Sentit del silenci: estimatori

Puja