Sol·licitud de participació en processos de selecció d'oferta pública d'ocupació i/o estabilització

Tornar

L'AMB publica convocatòries de processos de selecció d'ocupació pública per cobrir places vacants de personal funcionari de carrera.

També publica convocatòries de processos selectius que s'aproven en execució de l'oferta pública extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal de l'AMB, l'IMET i l'IMPSOL.

Des d'aquesta pàgina podreu accedir a la documentació necessària per tramitar presencialment la vostra participació en el procés de selecció, o bé accedir al formulari electrònic per fer el tràmit en línia.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Recursos humans
Sub-Subtema:
Sol·licitud de participació en processos d'oferta pública y/o estabilización
Responsable AMB:
Recursos Humans

Formulari Autovaloració de mèrits

Download

Formulari sol·licitud presencial de participació

Download

Sol·licitud en línia En línia

Registre

Avís

Abans de procedir consulteu les convocatòries vigents a la pàgina Ocupació pública d'aquest web

Descripció

Les convocatòries d'oferta pública de l'AMB tenen l'objectiu de cobrir places vacants de personal en règim funcionarial. Per la seva banda, les convocatòries d'oferta pública extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal de l'AMB, l'IMPSOL i l'IMET tenen l'objectiu de reduir la temporalitat en l'ocupació pública.

La sol·licitud per participar en les convocatòries d'estabilització d'una determinada categoria habilitarà per participar en el sistema de concurs de mèrits i en el de concurs oposició quan s'hagin previst els dos sistemes a l'oferta pública.

En primer lloc es resoldrà la modalitat de concurs de mèrits. En cas de no obtenir plaça per aquest sistema, la puntuació de mèrits obtinguda s'aplicarà en el sistema de concurs oposició d'aquella mateixa categoria. En cas de no obtenir plaça per aquest segon sistema, la persona passarà a formar de la borsa de personal interí.

Ofertes d'ocupació pública de l'AMB

Es pot participar en aquests processos de selecció de forma presencial o en línia.

Si es fa presencialment, és imprescindible fer servir sempre el formulari-model de sol·licitud de participació en processos de selecció d'oferta pública d'ocupació, que es poden descarregar des d'aquesta pàgina. Amb la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la resta de documentació requerida en la convocatòria concreta.

Si es fa en línia, la sol·licitud es realitza a través del formulari electrònic i per tant, només s'ha d'adjuntar la resta de documentació requerida.

A qui va dirigit

A qualsevol persona que compleixi els requisits establerts a les bases reguladores de cada convocatòria. 

Terminis

Es pot sol·licitar en el termini establert a les bases reguladores de cada convocatòria.

Puja