Concurs social d'idees per donar un nou ús als materials components d'armilles salvavides que s'acumulen a l'illa de Lesbos

Tornar

En aquesta pàgina podeu coneixer les condicions i el tràmit que cal fer per presentar-se a aquest concurs social d'idees, adreçat a l'alumnat d'escoles i universitats de disseny industrial i d'enginyeria tècnica industrial matriculats al curs 2018-2019.

Estat:
Fora de termini
Tema:
International
Responsable AMB:
Servei de Cooperació Internacional

Informació prèvia

Descripció

El servei de Cooperació Internacional de l'AMB convoca el Concurs social d'idees per donar un nou ús als materials components d'armilles salvavides que s'acumulen a l'illa de Lesbos, vinculat al projecte Reciclatge a Lesbos: una estratègia per garantir els drets de les persones refugiades i els drets ambientals, desenvolupat per l'entitat Lesvos Solidarity.

El projecte respon, per una banda, a la necessitat de continuar amb la tasca de sensibilització envers la situació de les persones refugiades a la Mediterrània i, per una altra, a la de contribuir al compromís mediambiental mitjançant la concurrència dels components de les armilles salvavides, bosses de plàstic i altres peces reciclables en l'elaboració dels dissenys dels productes per a la seva reutilització.

En aquesta línia, el concurs convocat per l'AMB té l'objectiu de donar un nou ús a aquests materials i d'implementar els treballs guanyadors del concurs en el projecte Safe Passage, així com també contribuir a una millora de l'impacte ambiental a la Mediterrània.

Modalitats dels projectes guanyadors i finalistes.

El jurat avaluador determinarà com a guanyadors dos únics projectes en dues modalitats:

a) Al millor projecte que s'ajusti als criteris de qualitat tècnica, factibilitat en el taller del camp de persones refugiades de Lesbos i al de viabilitat de la seva comercialització solidària.

b) Al millor projecte que s'ajusti als criteris de qualitat tècnica i disseny creatiu.

Així mateix, de cada modalitat es seleccionaran tres propostes finalistes.

L'alumnat participant en el concurs podrà utilitzar com a material de base una o diverses unitats d'armilles per fer el projecte, així com bosses de plàstic i altres accessoris reciclables que  complementin puntualment el disseny, com a valor afegit i que no afectin la seva durabilitat. També es podran incorporar components que es puguin generar mitjançant una impressora 3D procedents de material plàstic reciclat.

Premi.

El concurs tindrà dues úniques propostes guanyadores.
Els guanyadors (individuals o en parelles) seran premiats amb una visita a Lesbos durant el segon semestre de 2019. Podran conèixer la realitat de l'illa i interactuar amb l'equip del taller de confecció amb la presentació dels seus projectes i la participació en l'elaboració d'un estudi productiu.
El premi inclou el viatge, l'allotjament i els àpats.

Totes les persones guanyadores i finalistes obtindran un diploma d'acreditació.

Així mateix, els dissenys que es considerin adequats per al projecte que es desenvolupa a Lesbos seran reconeguts i se cediran a l'entitat grega.

Aquest concurs d'idees és una continuació del que es va convocar l'any 2018 amb el mateix objecte, atès l'èxit assolit en la seva primera edició i el el bon funcionament de l'experiència pràctica a partir de la producció dels models guanyadors i la seva comercialització solidària per part de l'entitat Lesvos Solidarity.

El concurs d'idees es porta a terme en el marc de l'actuació del Servei de Cooperació Internacional de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest servei desenvolupa una cooperació metropolitana transformadora que contribueix a una vida digna per garantir els drets de la ciutadania en grans entorns urbans empobrits.

Per això, aporta els recursos, els coneixements i les capacitats de què disposa per a la millora de la governabilitat, la gestió i la qualitat tècnica dels àmbits de competència propis.

Alhora, promou el coneixement i l'anàlisi transformadora d'aquestes realitats des d'una mirada local-global per aconseguir un canvi d'actituds i pràctiques.


A qui va dirigit

A l'alumnat d'escoles i universitats de disseny industrial i d'enginyeria tècnica industrial matriculats al curs 2018-2019.


Terminis

El termini per presentar les propostes finalitza el 31 de maig de 2019 a les 14:00 hores.


Requisits

La proposta ha de ser original i inèdita, i no còpia o plagi d'obres d'altres autories o bé registrades prèviament sota una marca.
Cada proposta ha de tenir un títol identificador.

Cada projecte ha d'incloure:

Un sobre tancat amb el títol identificador a l'exterior. Dins del sobre s'hi ha d'incloure el document (Model 1) imprès i degudament omplert amb:

 • Nom i cognoms
 • Escola o universitat on s'està matriculat
 • Correu electrònic
 • Telèfon de contacte

Plafó de cartró ploma de 5 mm de gruix, de color blanc i amb mides de 700× 500 mm, en format vertical, vinilat a una cara amb la impressió digital de la gràfica explicativa del projecte.

Maqueta física del resultat final de la proposta presentada.

Arxiu en PDF (es podrà presentar tant en català com en castellà  i, a més a més indispensablement, en anglès)  amb la documentació necessària per a la realització del projecte:

 • Memòria descriptiva
 • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte
 • Documentació necessària per entendre i realitzar el projecte (plànols, esbossos, imatges infogràfiques...).

Arxiu en PDF (es podrà presentar tant en català com en castellà) del plafó explicatiu.

No s'admetrà a concurs cap proposta que compleixi algun d'aquests punts:

 • Que el plafó de presentació es presenti en format o material no adequats.

 • Que no respecti els valors que transmeten el Servei de Cooperació Internacional de l'AMB i la  Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides.
 • Que la proposta estigui registrada a l'Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o a l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

 • Que el projecte s'hagi presentat anteriorment a qualsevol altre concurs, sigui de la temàtica que sigui, o bé que es presenti a més d'un concurs simultàniament (incloent-hi el concurs que es planteja en les presents bases).

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

La proposta i el formulari de sol·licitud de participació s'haurà de lliurar presencialment al:

Registre General de l'AMB
Carrer 62, 16-18 Edifici A, planta baixa.
08040 Barcelona.

Com arribar-hi

Horari: de dilluns a divendres: de 9 h a 14 h.

L'interessat que ho desitgi també podrà fer arribar la seva proposta per paquet postal o missatgeria a l'adreça següent:
Servei de Cooperació Internacional de l'AMB.
Carrer 62, 16-18, Edifici B,  planta 3a.
Zona Franca. 08040 Barcelona

Per aclarir qualsevol dubte, podeu enviar un correu electrònic a projecteconcursidees@amb.cat.

Puja

Resposta de l'administració

La comunicació dels projectes finalistes i guanyadors es farà en la segona quinzena del mes de juny de 2019.

El servei de Cooperació Internacional de l'AMB es posarà en contacte telefònic amb l'alumnat  finalista a través del número de telèfon facilitat, amb l'objectiu de comunicar-los personalment la seva condició de finalistes del concurs.

Tota la informació relacionada amb el lliurament del premi es publicarà, oportunament, a través dels canals de comunicació oficials de l'AMB, així com els canals de comunicació específics del seu servei de Cooperació Internacional.

Puja