Comunicació de dades bancàries per rebre pagaments de l'AMB

Tornar

Qualsevol persona que hagi de rebre el pagament d’alguna quantitat de l’AMB ha d’indicar les seves dades bancàries.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Responsable AMB:
Servei de Tresoreria

Comunicació de dades bancàries en nom propiEn línia

Tramitar

Comunicació de dades bancàries per a representantsEn línia

Tramitar

Fitxa d'identificació financera àrea SEPA amb IBANEn línia

Download

Fitxa d'identificació financera fora àrea SEPA sense IBANEn línia

Download

Avís

Aquest tràmit no va dirigit a les persones que han de pagar alguna quantitat a l’AMB i que també impliqui comunicar les dades de domiciliació bancària, com per exemple el pagament del Tribut metropolità. Si vostè ha de domiciliar el pagament del Tribut metropolità trobarà l’enllaç al tràmit corresponent en l’apartat "Enllaços relacionats", al final d’aquesta pàgina.

Descripció

L'Àrea Metropolitana de Barcelona fa els pagaments mitjançant transferència bancària. Per aquest motiu, caldrà que els interessats comuniquin les seves dades bancàries a l'AMB, fent servir el formulari Fitxa d'identificació financera corresponent.

A qui va dirigit

A qualsevol persona física o jurídica que hagi de rebre un pagament de l’AMB.

Terminis

La comunicació de les dades bancàries es pot fer en el moment d'alta d'una persona física o jurídica en la base de dades de l'AMB  i/o en qualsevol altre moment que es vulgui modificar les dades bancàries.

Requisits

El procediment de comunicació de les dades bancàries s'ha de fer segons el que es detalla en la "Guia per a la comunicació de comptes bancaris per rebre pagaments de l’AMB", que podeu descarregar en l'apart Documents d'aquesta pàgina.

Les dades seran incorporades a la base de dades de AMB un cop hagin sigut validades pel departament de Tresoreria de l'AMB.

Puja

Enllaços relacionats

Puja