Autoliquidació mensual de la TMTR per a companyies subministradores d'aigua a l'àmbit metropolità

Tornar

Aquest tràmit està dirigit, exclusivament, a les entitats subministradores d'aigua perquè autoliquidin la Taxa metropolitana de tractament i disposició de residus municipals (TMTR), de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Estat:
En termini
Tema:
Environment
Subtema:
Waste
Sub-Subtema:
Taxa Metropolitana Tractament Residus
Responsable AMB:
Servei de Tresoreria

Autoliquidació mensual de la taxa$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Descripció

La TMTR contribueix a la correcta gestió i tractament dels residus municipals mitjançant les diferents instal·lacions i sistemes metropolitans com el reciclatge, la valorització, etc. d'acord amb la legislació vigent.

Mitjançant aquest tràmit i el formulari corresponent, les companyies subministradores d'aigua a l'àmbit metropolità poden presentar la declaració mensual de facturació y autoliquidació dels imports repercutits en concepte de TMTR a les factures de l'aigua.

A qui va dirigit

A les següents entitats subministradores d'aigua:

  • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A.
  • Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.
  • Aigües de Sant Vicenç dels Horts.
  • Aqualia gestión integral del agua, S.A.
  • Aigües del Prat, S.A.
  • Companyia General d'Aigües de Catalunya, S.A.
  • Aigües de Castellbisbal, empresa mixta, S.L.
  • Companyia d'Aigües de Sabadell, S.A.

Terminis

S'ha de presentar mensualment, entre els dies 1 i 20 del mes posterior sobre el que es practica l'autoliquidació.

La declaració i autoliquidació del mes de juliol podrà presentar-se també entre el dies 1 i 20 de setembre.

Requisits

És imprescindible disposar de signatura electrònica per validar el formulari associat a aquest tràmit.

Puja