Exp. 901069/17 - OBRES PROJECTE EXECUTIU D'ORDENACIÓ DEL CAMÍ DE LA BUNYOLA, FASE 3, DES DE LA CAPÇALERA DEL CANAL FINS A LA CTRA. DE VALÈNCIA AL TERME MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Veure plecs
Termini d'execució:
11 setmanes
Pressupost de licitació:
568.194,12 € sense IVA

Data de l'última modificació 15.02.2018 / 10:36

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
Garantia provisional: 17.045,82 (3% del pressupost de licitació)
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Grup:
G) Vials i pistes
Subgrup:
6. Obres vials sense qualificació específica
Categoria:
Categoria 1
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
24.10.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
24.10.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Classificacions per participar a la licitació (veure clàusula 5 del plec administratiu):
- Grup G  Subgrup 6  categoria 1
- Grup K   Subgrup 6  categoria 1 

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
28.09.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&09/022017018593.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
31.10.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
14.11.17 11:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
31.10.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
14.11.17 11:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO S.A.U.
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO S.A.U.
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO S.A.U.
Data de formalització de contracte:
09.02.18

Renúncia desestimació