900450/17 - Implantació i desenvolupament de la infraestructura de dades espacials de l'AMB

Tornar

Avís

S'ha produït un error material a la clàusula 12.5 (solvencia técnica o profesional) del plec administratives, on diu "Acreditar haver realitzat, com a mínim, dos (2)projectes.....................proposades a l'orferta" hauria de dir: "Acreditar haver realitzat, com a mínim, dos (2) projectes de desenvolupament i implantació d'infraestructures de Dades Espacials (IDE) en empreses o organitzacions que contin amb un mínim de deu (10) usuaris productors i catalogadors d'informació geográfica a la IDE, així com un mínim de cinquanta (50) usuaris interns consumidors d'aquesta información. D'aquestes dues refèrencies, com a mínim una (1) d'elles ha d'haver implicat a un mínim de vint (20) usuaris catalogadors i un mínim de cent (100) consumidors interns. A més, un (1) dels projectes en qüestió ha d'haver emprat les mateixes tecnologies proposades a l'oferta" Observacions: El termini màxim d'execució es de 9 mesos segons s'indica en el plècnic en la clàusula 5.6 i no el indicat a la clàusula 8 del plec administratiu.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Subministrament
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Veure plecs
Termini d'execució:
9 mesos
Pressupost de licitació:
150.000,0 € sense IVA

Data de l'última modificació 11.12.2017 / 10:55

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
06.07.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
06.07.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
21.06.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017011547.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
20.07.17 12:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
21.09.17 12:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
20.07.17 12:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
21.09.17 12:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS S.L.
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS S.L.
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS S.L.
Data de formalització de contracte:
01.12.17

Renúncia desestimació