Revista Papers 61

Back

Governança Metropolitana

Revista Papers 61
  • Subject: IERMB, Papers magazine (IERMB)
  • Publication date:
  • Author: Varis

Description

En aquest número, l'edició del qual ha estat a cura de Marc Martí-Costa de l'IERMB i de Mariona Tomàs Fornés de la Universitat de Barcelona, s'ha volgut recollir anàlisis i reflexions sobre els diversos elements que influeixen la governança metropolitana: la dimensió espacial i la configuració d'àrees metropolitanes, les competències, el finançament, el tipus de representació democràtica, les relacions entre els diversos actors (horitzontals i verticals), les polítiques concretes a escala metropolitana. Els articles aborden els diferents elements de la governança metropolitana, tot incloent una perspectiva comparada (amb exemples d'altres països), però també reflexionant sobre el nostre entorn més proper.