Reflexió Estratègica Metropolitana (versió completa)

Construint la Barcelona Metropolitana. Enfortint el món local
Portada del document: REM. Construint la Barcelona Metropolitana. Enfortint el món local
Subject:
Governance and public policies, Institut Metròpoli
Area:
Àrea metropolitana de Barcelona
Publication date:
Author:
Diversos autors

Reflexió Estratègica Metropolitana

Download

Description

Document complet de la Reflexió Estratègica Metropolitana (REM) és un element d'anàlisi i proposta sobre les realitats, els problemes, les prospectives i propostes que, partint de la Barcelona metropolitana d'avui, suggereixen eines per facilitar la construcció de la metròpolis de demà.

El contingut de la REM està organitzat en quatre vectors de caràcter transversal que són els pilars central de la construcció de la futura àrea metropolitana: el desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu; l'enfocament territorial; la lluita contra el canvi climàtic i una nova governança metropolitana.