New models and indices of urban network sustainable progress

Back
New Models and Indices of Urban Network Sustainable Progress
  • Subject: Ecology and territory, IERMB
  • Publication date:
  • Author: Joan Marull (director), Mercè Ferrer, Alan Palacio, Aureli Alabert
  • Collaborators: Francesc Coll, Núria Ruiz
  • New Models and Indices of Urban Network Sustainable Progress

    Download

Description

Aquest estudi pretén analitzar la relació entre les variables econòmiques, socials i ambientals, a diferents escales territorials (metropolitana, regional i megaregional), el que hauria de permetre comprendre millor el funcionament del sistema urbà i identificar els factors estratègics per a un model de progrés socioecològic. El propòsit del model és que sigui d'utilitat en el disseny de polítiques efectives i coherents a Catalunya i a l'àmbit metropolità de Barcelona.