Model econòmic-ecològic de xarxes de ciutats

Back
Model econòmic-ecològic de xarxes de ciutats
  • Subject: Ecology and territory, IERMB
  • Publication date:
  • Author: Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona
  • Space-time Dynamics of Urban Systems from Satellite Images of Night Lighting. Economic Scenarios for European Metropolitan Regions

    Download

Description

Desenvolupament matemàtic i estadístic d'un autòmat cel·lular no estàndard per a simular la dinàmica espacio-temporal de sistemes urbans. Aplicació a les principals regions metropolitanes europees. Línia de treball integrada en l'estudi Model econòmic-ecològic de les xarxes de ciutats. Aplicació a l'àmbit metropolità.