L'habitatge i els seus efectes en les condicions de vida de la població metropolitana de Barcelona

L'habitatge i els seus efectes en les condicions de vida de la població metropolitana de Barcelona
Subject:
Housing, Institut Metròpolis
Publication date:
Author:
Sebastià Sarasa, Lara Navarro-Varas i Sergio Porcel
Collaborators:
Manel Pons

L'habitatge i els seus efectes en les condicions de vida de la població metropolitana de Barcelona

Download

Description

L'objectiu principal d'aquest projecte és aprofundir en el coneixement dels efectes socials que es deriven de la situació actual de l'habitatge a la metròpoli de Barcelona des de l'òptica de la cohesió social. En aquest sentit, aspectes com l'impacte dels costos de l'habitatge en les condicions de vida de la població, les condicions d'habitabilitat o les dinàmiques de mobilitat residencial forçada constituiran elements clau de l'anàlisi.

Prova: $provaURL