• Fundació BCN Formació professional L'AMB forma part del patronat d'aquesta fundació, que té com a missió participar en el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat, a partir del foment de la relació entre la formació professional de la ciutat i l'entorn productiu de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Habitatge Metropolis Barcelona SA Operador metropolità d'habitatge de lloguer públic, constituït l'any 2018 i participat inicialment en un 50% per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i en un 50% per l'Ajuntament de Barcelona. El nou operador té per objectiu desenvolupar la política d'habitatge de lloguer assequible a la ciutat de Barcelona i el seu àmbit metropolità.
 • Molins Energia, SL L'Àrea Metropolitana de Barcelona té participació en la seva Junta General i el Consell d'Administració.
 • Societat Torre de Collserola SA L'AMB participa amb un 5% d'accions d'aquesta societat, que té per objecte la construcció i explotació del Complex de Telecomunicacions Torre de Collserola.
 • Parc Tecnològic del Vallès, SA. L'AMB té participació en aquesta societat, l'objectiu de la qual és generar sinergies entre empreses i institucions gràcies a la complementarietat de les seves activitats, especialment en l'àmbit de projectes empresarials amb contingut tecnològic.
 • Fira 2000, SA L'AMB és accionista de Fira 2000, SA que té com objectiu gestionar i executar l'ampliació del recinte de la Fira de Barcelona - Gran Via
 • LOCALRET Consorci local format per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l'aplicació de les TIC per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat de la informació.
 • Centre de Serveis Zona Franca L'AMB forma part d'aquesta comunitat de béns amb un 46% de participació, de la que també en forma parte el Consorci Zona Franca de Barcelona amb el 54% restant. Ofereix despatxos, espais comercials i oficines en règim de lloguer.
 • Pla Estratègic Metropolità de Barcelona Associació privada sense ànim de lucre promoguda per l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB, que es configura com un espai de trobada en què els principals agents econòmics i socials de la metròpolis treballen conjuntament per construir un futur comú.
 • Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona L'AMB és sòcia d'aquesta organització. El Pacte té la missió de configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d'ocupació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat al territori metropolità.
 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) Organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes, que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.
 • Fons Mundial per al Desenvolupament de les Ciutats (FMDV) Aquesta organització desenvolupa, entre altres, accions d'assistència tècnica en la redacció dels projectes d'enginyeria financera i d'articulació de mecanismes per a l'accés als mercats financers internacionals.