13.2 Vestuari Parcs

Capítol dedicat al vestuari del personal de parcs.