6.B Vehicles sostenibles

6.B.5.5 Model de furgoneta elèctrica Nissan e-NV200


6.B.5.5 Model de furgoneta elèctrica Nissan e-NV200 amb logo AMB informació