1.4.1 Construcció de la marca de servei AMB

Back
En aquest esquema es mostra la relació entre els diferents elements que componen la marca de servei AMB.
Aquestes proporcions no es poden alterar sota cap mena de concepte, excepte en les aplicacions que estiguin normativitzades en el manual.

Prova: $provaURL