8.C.4.4 A4: Element direccional

Panell: placa d'alumini de 3 mm
Impressió: vinil 3M antivandàlic