8.B.3.2 Pictogrames de prohibició

Back
Per als senyals direccionals EE-180 i DP-280 el símbol de prohibició es construirà seguint les pautes que es mostren en aquesta pàgina d'exemple, amb l'objectiu que destaqui respecte de la resta de pictogrames.

Prova: $provaURL