8.A.3.3 Mapes de platges

Back
L'estil infogràfic dels mapes es caracteritza per una sintetització de les formes irregulars en formes geomètriques. D'aquesta manera s'aconsegueix una simplificació de la informació i es dóna a l'usuari la mínima quantitat de dades que necessita per moure's per les platges. L'esquematització de les formes geogràfiques en geomètriques es realitza accentuant les formes còncaves per evidenciar els límits i les proporcions de cada platja.

Prova: $provaURL