7.A.3.3 Rètol especial o temporal

En aquesta pàgina es mostren les especificacions dels rètols especials o temporals.

*Cos tipogràfic orientatiu i que va en funció de la quantitat de caràcters a posar.