7.A.2.2 Tipografia

La tipografia corporativa FS Joey és la tipografia amb què es componen tots els textos de la senyalització de plantes del cicle de l'aigua.