7.A.1 Desenvolupament industrial

Capítol dedicat al desenvolupament industrial de la senyalització del cicle de l'aigua.